Velkommen til Tureby-Algestrup Vandværk

GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST den 26.05.2020.

Generalforsamlingen er aflyst på grund af Coronasituationen og Forsamlingsforbuddet.

Ny indkaldelse vil blive udsendt når situationen er normaliseret og vil blive indkaldt via hjemmesiden  samt udsendt på mail til andelshavere.

Dagsordenen vil blive omdelt inden den 26.05.2020.

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Tureby Algestrup Vandværk som forventes afholdt den 26.05.2020.

Ifølge vedtægterne §11, fremgår det at eventuelle forslag til den kommende ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden den 10. april 2020.
Nu har den dansk Regeringen besluttet, at indføre forbud mod arrangementer og begivenheder med flere end 10 personer.
Det betyder at generalforsamlingen måske bliver aflyst, hvilket vil blive oplyst her på hjemmesiden, men den vil så blive afholdt hurtigst muligt efter at situationen er normaliseret, når det igen er lovligt at afholde større forsamlinger.
Generalforsamlingen bliver herefter indkaldt med det varsel, der fremgår af vedtægterne.
SÅ HOLD ØJE MED DENNE HJEMMESIDE samt POSTKASSEN.