Adresseændring

Ved flytning skal der indsendes en flyttemeddelelse til vandværket, så der kan foretages en opgørelse af vandforbruget. Nedenstående skema kan anvendes til indsendelse af flyttemeddelelse. Forbrugernummeret er anført på aflæsningskortet og på vandregningen.

Flytning vedrører følgende ejendom:

Tidligere forbruger flytter til:

(Benyttes til overførsel af tilgodehavende ved flytteopgørelse)

Ny forbruger på ejendommen:

Har ny ejer bopæl på adressen?