Ejerskifte

Ved ejerskifte skal der indsendes en meddelelse til vandværket, så der kan foretages en opgørelse af vandforbruget. Nedenstående skema kan anvendes til indsendelsen. Forbrugernummeret er anført på aflæsningskortet og på vandregningen.

Ejerskifte vedrører følgende ejendom:

Tidligere ejer:

Tidligere ejer flytter til:

(Benyttes til overførsel af tilgodehavende ved flytteopgørelse)

Ny ejer af ejendommen: